Извештаји
Назад
Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину
У мају 2010. године усвајањем на седници Владе, Република Србија је по први пут добила Миграциони профил, што је означило значајан корак у изградњи механизама и система за прикупљање података о мигрантима. Миграциони профил за 2010. годину резултат је рада техничке радне групе коју је формирао Комесаријат за избеглице у фебруару 2010. године. Чланови су били представници министарстава и организација која сачињавају Координационо тело за праћење и управљање миграцијама: Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, ... дaље
 Преузмите документ (PDF 1247KB)
Испитивање ставова грађана према тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. године
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1200 испитaникa, грaђaнa oпштинa Лajкoвaц, Mлaдeнoвaц и Лoзницa, путeм тeлeфoнскe aнкeтe. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 20,21,22,24.9.2012.гoдинe. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 1668KB)
Став грађана према избеглицама, интерно расељеним лицима и тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. године
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1298 испитaникa, грaђaнa Србиje, бeз Кoсoвa и Meтoхиje. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 22.9 – 4.10.2012.гoдинe. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 2948KB)
Процена потреба интерно расељених лица у Србији
Март 2011. године
 Преузмите документ (PDF 1277KB)
Миграциони профил Републике Србије за 2010. годину
Саопштење Европске комисије о миграцијама и развоју из 2005. године у Анексу VIII уводи Миграциони профил као инструмент држава који треба да обједини свe информацијe о миграцијама и развоју и на тај начин омогући формулисање адекватних националних политика (Саопштење Европске комисије Савету, Европском парламенту Европском економском и социјалном комитету и комитету региона: Миграције и развој, Конкретна решења, ЦОМ, 2005, 390). Миграциони профил служи као средство праћења миграционих токова и трендова у земљи и на основу ... дaље
 Преузмите документ (PDF 1858KB)
Стање и потребе интерно расељених лица у колективним центрима у Републици Србији
Извештај, јануар 2010.
 Преузмите документ (PDF 704KB)
Стање и потребе избегличке популације у Републици Србији
Извештај
 Преузмите документ (PDF 395KB)
Стање неформалних колективних центара у Републици Србији
Извештај, децембар 2009.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 731KB)
Помоћ удружењима
Извештаји за 2009, 2010, 2011. и 2012. годину
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије средствима из буџета финансира велики број пројеката невладиних организација. Реч је првенствено о пројектима који су усмерени на избеглице са простира бивше Југославије и интерно расељена лица са Косова и Метохије. Добијањем надлежности у области азила и реадмисије Комесаријат део својих средстава издваја и за пројекте невладиног сектора који се баве повратницима по Споразуму о реадмисији и азилантима. Финансирани пројекти су усмерени ка очувању културног идентитета крајњих корисника, истраживањима ... дaље
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.