Извештаји
Назад
Приступ идентификационим документима које издају привредне институције самоуправе у Приштини
 Преузмите документ (PDF 765KB)
Став грађана Боговађе, Тутина, Сјенице, Бање Ковиљаче и Крњаче (Београд) према тражиоцима азила јун 2015
 Преузмите документ (PDF 847KB)
Став грађана Републике Србије према тражиоцима азила јун 2015
 Преузмите документ (PDF 1004KB)
Миграциони профил Републике Србије за 2011. годину
У мају 2010. године усвајањем на седници Владе, Република Србија је по први пут добила Миграциони профил, што је означило значајан корак у изградњи механизама и система за прикупљање података о мигрантима. Миграциони профил за 2010. годину резултат је рада техничке радне групе коју је формирао Комесаријат за избеглице у фебруару 2010. године. Чланови су били представници министарстава и организација која сачињавају Координационо тело за праћење и управљање миграцијама: Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, ... дaље
 Преузмите документ (PDF 1247KB)
Испитивање ставова грађана према тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. године
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1200 испитaникa, грaђaнa oпштинa Лajкoвaц, Mлaдeнoвaц и Лoзницa, путeм тeлeфoнскe aнкeтe. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 20,21,22,24.9.2012.гoдинe. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 1668KB)
Став грађана према избеглицама, интерно расељеним лицима и тражиоцима азила
Истраживање, октобар 2012. године
Истрaживaњe je спрoвeдeнo нa узoрку oд 1298 испитaникa, грaђaнa Србиje, бeз Кoсoвa и Meтoхиje. Пoнoвљeним интeрвjуoм нa 20% aнкeтирaних лицa вршeнa je кoнтрoлa вeрoдoстojнoсти oдгoвoрa. Пoсстрaтификaциja je рaђeнa рaди eлиминaциje нeoдгoвoрa услeд oдбиjaњa интeрвjуa. Пoдaци су сaкупљeни у пeриoду 22.9 – 4.10.2012.гoдинe. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 2948KB)
Процена потреба интерно расељених лица у Србији
Март 2011. године
 Преузмите документ (PDF 1277KB)
Регистрација избеглица у Србији 2005
 Преузмите документ (PDF 3748KB)
Регистрација избеглица у Србији 2001 (март-април)
 Преузмите документ (PDF 3903KB)
Попис избеглица и других ратом угрозених лица у СРЈ 1996
 Преузмите документ (PDF 3236KB)
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.