Претрага
Обим претраге: Актуелно
Напомена: претраживач разликује ћирилицу и латиницу.
 
  Актуелно
Назад
17. децембар 2014
Радни програм за општине - најава јавног позива за јединице локалне самоуправе
Радни програм за општине представља најаву јавног позива за јединице локалне самоуправе да се пријаве за доделу бесповратних средстава за решавање стамбених потреба избеглица у виду следећих стамбених решења: сеоска домаћинства и пакети грађевинског материјала.Детаљи су у документу у прилогу. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 185KB)
15. децембар 2014
Предавачи Института из Санрема одржали курс у Београду
У оквиру швајцарско-српског миграторног партнерства, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Међународни институт за хуманитарно право из Санрема, уз финансијску подршку швајцарске Савезне канцеларије за миграције, организовали су други по реду курс под називом “Заштита избеглица и миграната” од 8. до 11. децембра 2014. године у Београду. Комесаријат за избеглице и миграције Рeпубликe Србиje, кao влaдинa oргaнизaциja кoja сe стручнo и прoфeсиoнaлнo бaви упрaвљaњeм мигрaциjaмa, у ... дaље
15. децембар 2014
Јавни позив за доделу 30 монтажних кућа у овкиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије
На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће,  члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“ број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 380KB)
12. децембар 2014
Регулисање пребивалишта према новом Закону о пребивалишту
У Хрвaтскoj je 29.12.2012. ступиo нa снaгу нoви Зaкoн o прeбивaлишту. Нaвeдeним зaкoнoм прeдвиђeнa je прoцeдурa брисaњa из eвидeнциje прeбивaлиштa пo службeнoj дужнoсти oних oсoбa зa кoje сe тeрeнскoм прoвeрoм утврди дa ствaрнo нe живe нa приjaвљeнoj aдрeси.Из oвaквe прoцeдурe изузeтe су избeглицe кoje су у прoгрaму oбнoвe или стaмбeнoг збрињaвaњa, a нeкрeтнинa им joш ниje oбнoвљeнa, врaћeнa или нису нa други нaчин стaмбeнo збринути у Р. Хрвaтскoj. Te oсoбe нeћe бити дo 29.12.2014. пoдвргнутe ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 8839KB)
1. децембар 2014
Предлог листе реда првенства за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 стамбених монтажних објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица у општини Пећинци
Kомисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 3. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10), члана 6. и члана 9. став 1. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС“, број 58/11), као и члана 11. Правилника о ... дaље
 Преузмите документ (PDF 114KB)
24. новембар 2014
Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 монтажних стамбених објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији градске општине Лазаревац
На основу члана 7. став 1. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) и члана 6. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица (у даљем тексту: Комисија), дана 24. новембра 2014. године, расписујеЈАВНИ ПОЗИВза давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 монтажних стамбених објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 333KB)
24. новембар 2014
Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 монтажних стамбених објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Вршац
На основу члана 7. став 1. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) и члана 6. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица (у даљем тексту: Комисија), дана 24. новембра 2014. године, расписујеЈАВНИ ПОЗИВза давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 монтажних стамбених објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 334KB)
24. новембар 2014
Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 монтажних стамбених објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Рума
На основу члана 7. став 1. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11) и члана 6. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица (у даљем тексту: Комисија), дана 24. новембра 2014. године, расписујеЈАВНИ ПОЗИВза давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 5 монтажних стамбених објеката намењених за решавање стамбених потреба избеглица на ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 331KB)
19. новембар 2014
У току је информативна кампања за кориснике другог таласа РСП-а
Информативни састанци са потенцијалним корисницима који би се пријавили за доделу 120 монтажних кућа почели су 13. новембра 2014. године. Планирано је да до 27. новембра информативни састанци буду одржани у свим општинама и градовима где се спроводи други потпројекат Регионалног стамбеног програма Републике Србије. Састанке са корисницима прати и кампања на телевизијским и радио станицама где се емитују спотови који информишу избеглице о спровођењу другог потпројекта.     Истовремено се одвија и кампања за доделу 200 станова у девет ... дaље
10. новембар 2014
Помоћ за повратнике у Републику Хрватску
Комесаријат за избеглице и миграције донирао је повратничким задругама у Републици Хрватској два пољопривредна малчера укупне вредности 2.897.000 динара. Малчери који ће се користити за радове уређења српских села уклањањем високог и ниског растиња, обезбедиће најмање два радна места, а на уређена пољопривредна земљишта неће се примењивати Закон о пољопривреном земљишту Републике Хрватске. На ово земљиште неће се примењивати законске казне које су прописане за неуређено земљиште.     На овај начин ће повратничке средине бити уређеније и привлачније ... дaље
10. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији Града Крушевца
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2690KB)
7. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Прокупље
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 1247KB)
7. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Параћин
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 469KB)
6. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима на територији града Сремска Митровица
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у На основу чкана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 1020KB)
6. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Шид
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 320KB)
4. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Бајина Башта
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 565KB)
4. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Кикинда
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 362KB)
4. новембар 2014
Јавни позив за доделу 120 монтажних кућа у овкиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије
На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 2 – монтажне куће,  члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“ број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 474KB)
4. новембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Вршац
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.2 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 1852KB)
31. октобар 2014
Одржана ТАИЕКС експертска мисија
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, уз помоћ Инструмента за техничку помоћ и размену информација Генералне дирекције Европске комисије за проширење (ТАИЕКС), организовао је дводневну експертску мисију под називом „Идентификовање и дефинисање скупа индикатора за процену реинтеграције повратника” од 27. до 28. октобра 2014. године.Главни циљ експертске мисије био је идентификовање и израда скупа индикатора који ће се користити за праћење мера које су предузете на националном нивоу у циљу спровођења Стратегије реинтеграције повратника ... дaље
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
Flood Relief
Пружимо им руку
Regionalni stambeni projekat
Правна помоћ
Подршка избеглицама и интернорасељеним лицима у Србији
Влада Републике Србије
Изводи из штампе
Статистика
Пројекат подршке локалним акционим плановима за решавање питања избеглих лица за 2011. годину
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Сокобања, презентације
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
2007-2013 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.