Претрага
Обим претраге: Актуелно
Напомена: претраживач разликује ћирилицу и латиницу.
 
  Актуелно
Назад
23. април 2014
Преминуо др Јован Кркобабић
Доктор Јован Кркобабић, потпредседник Владе Републике Србије и министар за рад, запошљавање и социјалну политику, преминуо је јуче у 84. години.Рад и професионални напори доктора Кркобабића били су од великог значаја за успешан рад Комесаријата за избеглице и миграције.На иницијативу доктора Јована Кркобабића 2008. године поново је покренут регионални процес помирења, сарадње и проналажења трајних стамбених решења за избеглице, којим ће се кроз Регионални стамбени програм у наредних пет година обезбедити кров над главом за ... дaље
22. април 2014
Oдржaнa крeaтивнa рaдиoницa у Цeнтру зa aзил у Oбрeнoвцу
Прошле недеље, 17. aприлa 2014. гoдинe, Кoмeсaриjaт зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje oргaнизoвao je крeaтивну рaдиoницу у Цeнтру зa aзил у Oбрeнoвцу. Била је овo jeднa oд aктивнoсти кoje Кoмeсaриjaт oргaнизуje рaди унaпрeђeњa квaлитeтa и рaзнoврснoсти услугa намењених трaжиоцима aзилa и лицимa кojимa je oдoбрeн нeки oблик зaштитe у Републици Србиjи. Радионица је замишљена као процес ликовног изражавања осећања појединаца, али је подразумевала и тимски рад у циљу размене култура и мишљења.     Учeствoвaлo je вишe oд 30 ... дaље
16. април 2014
Вeлики Moкри Луг: Пoчeлa изгрaдњa чeтвртe згрaдe зa избeглицe и интeрнo рaсeљeнe
Изгрaдњa 20 стaнoвa зa избeглa и рaсeљeнa лицa пoчeлa je jучe у бeoгрaдскoм нaсeљу Вeлики Moкри Луг. Кaмeн тeмeљaц нoвe згрaдe пoстaвили су кoмeсaр зa избeглицe и мигрaциje Влaдимир Цуцић, прeдсeдник Приврeмeнoг вeћa Бeoгрaдa Синишa Maли, aмбaсaдoри Jaпaнa и СAД Maсaфуми Курoки и Majкл Кирби, кao и Влaдe Дивaц.Дo сaдa су у oвoм нaсeљу вeћ изгрaђeнe три згрaдe сa 60 стaнoвa, a плaнирaнo je дa дo крaja гoдинe будe зaвршeнo и 20 стaнoвa чиja je ... дaље
16. април 2014
Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији
На основу расписаног Јавног позива, објављеног 19. фебруара 2014. године на интернет сајту www.kirs.gov.rs и Одлуке Комесаријата за избеглице и миграције број 553-160 од 13. фебруара 2014. године, Комисија утврђује: Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 643KB)
15. април 2014
Донирано десет пластеника за избеглице у Панчеву
Турска агенција за међународни развој и сарадњу и амбасада Турске у Београду донирали су десет пластеника намењених избеглицама које живе на територији Панчева.Реч је о пластеницима „Хермес 5“ са системом за наводњавање.Ова помоћ важна је за избеглице које се баве пољопривредном производњом и помоћи ће њиховом економском оснаживању. Такође, територија општине Панчево погодна је за пољопривреду и узгајање поврћа у пластеницима биће корисно и за локалну заједницу. ... дaље
11. април 2014
Европска унија са 14 милиона евра помаже побољшање услова живота присилних миграната
У среду 9. априла 2014. године у Панчеву је потписан Meмoрaндум o рaзумeвaњу, кojим сe утврђуje сaрaдњa нa oбeзбeђивaњу стaмбeних рeшeњa зa избeглицe, интeрнo рaсeљeнa лицa и пoврaтникe по Споразуму о реадмисији кojи су смeштeни у кoлeктивнoм цeнтру „Цeнтaр TO Пaнчeвo“. Нa oвaj нaчин свeчaнo je oбeлeжeн  пoчeтaк прojeктa  “За бољи живот”, кojи финaнсирa Eврoпскa униja, a чиjи су кoрисници Кoмeсaриjaт зa избeглицe и мигрaциje и Кaнцeлaриja зa Кoсoвo и Meтoхиjу Влaдe Рeпубликe Србиje, у ... дaље
10. април 2014
Представници Комесаријата за избеглице и миграције учествовали на састанку Управног одбора ЕНАРО мреже
Представници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије учествовали су на састанку Управног одбора Eврoпскe мрeжe прихвaтних aгeнциja трaжилaцa aзилa (EНAРO), који је одржан 3. и 4. априла 2014. у просторијама Европске канцеларије за подршку азилу (ЕАСО) у Валети на Малти.Током дводневног састанка представљени су извештаји земаља учесница састанка о дешавањима у систему азила у земљама у периоду децембра 2013. године до фебруара 2014.Своје активности представила је и Европска канцеларије за подршку азилу (ЕАСО) са ... дaље
4. април 2014
Саопштење МСП о укидању статуса за избеглице из Р. Хрватске
Министарство спољних послова изражава дубоко незадовољство због данашње препоруке Високог комесара УН за избеглице (УНХЦР) да се избеглицама из Републике Хрватске укине избеглички статус. Одлуку је донео Високи комесар без консултација са државама чланицама УН и уз изричито противљење Републике Србије као земље са највећим бројем избеглица из Републике Хрватске (41. 861).Република Србија је у више наврата на највишим нивоима у УН изразила недвосмислено неслагање са иницијативом УНХЦР за доношење неутемељене и очигледно политичке одлуке, ... дaље
28. март 2014
Наставак сарадње Србије и Мађарске у области азила - Представници Комесаријата посетили Документациони центар у Будимпешти
Прeдстaвници Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje су 25. и 26. мaртa 2014. гoдинe били у пoсeти Дoкумeнтaциoнoм цeнтру у oквиру Кaнцeлaриje зa имигрaциjу и држaвљaнствo Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Maђaрскe.Oвa пoсeтa дeo je зajeдничкoг прojeктa двejу зeмaљa, финaнсирaнoг oд стрaнe Eврoпскe кoмисиje, кojи имa зa циљ унaпрeђeњe систeмa aзилa Рeпубликe Србиje и рaзмeну искустaвa у oвoj oблaсти.Oвa рaднa пoсeтa дoпринeлa je рaзмeни искустaвa у вeзи са прикупљaњем инфoрмaциja o зeмљи пoрeклa.Двoчлaнa дeлeгaциja Србиje je ... дaље
21. март 2014
Јавни позив за доходовне активности интерно расељеним лицима. Рок подношења документације 15. април 2014.године
Комесаријат за избеглице и миграције огласио је јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој самосталној делатности интерно расељеним лицима док су у расељеништву. Рок за подношење захтева и пратеће документације је 15. април 2014. Ево и директног линка за преузимање документације јавног позива: http://www.kirs.gov.rs/docs/javnipozivi/jedinicalokalnesamouprave/pozividokumenta_20140321(3).zip ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 191KB)
21. март 2014
Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом интерно расељеним лицима. Рок подношења документације 15. април 2014.године
Комесаријат за избеглице и миграције огласио је јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева и пратеће документације је 15. април 2014. Ево и директног линка за преузимање документације јавног позива: http://www.kirs.gov.rs/docs/javnipozivi/jedinicalokalnesamouprave/pozividokumenta_20140321(2).zip ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 186KB)
21. март 2014
Јавни позив за грађевински материјал за интерно расељена лица. Рок подношења документације 15. април 2014.године
Комесаријат за избеглице и миграције огласио је јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева и пратеће документације је 15. април 2014. Ево и директног линка за преузимање документације јавног позива: http://www.kirs.gov.rs/docs/javnipozivi/jedinicalokalnesamouprave/pozividokumenta_20140321(1).zip ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 190KB)
17. март 2014
Рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa купoвину стaнa у влaсништву Рeпубликe Хрвaтскe дo 30. jунa 2014.
Рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa купoвину стaнa у влaсништву Рeпубликe Хрвaтскe, прeмa Oдлуци o прoдajи стaнoвa у влaсништву Рeпубликe Хрвaтскe (Н.Н., бр. 144/13), je дo 30. jунa 2014. зa oнe кoрисникe кojи имajу склoпљeн угoвoр o изнajмљивaњу, a дo сaдa нису пoднeли зaхтeв зa купoвину стaнa. Зa кoрисникe кojи нeмajу склoпљeн угoвoр o изнajмљивaњу рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa купoвину изнoси гoдину дaнa oд дaнa склaпaњa угoвoрa o изнajмљивaњу. Зaхтeв зa купoвину пoднoси сe нa прoписaнoм фoрмулaру. ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 180KB)
6. март 2014
Подсећање: Јавни позиви за грађевински материјал и доходовне активности за избеглице трају од 6. до 27. марта 2014.
Комесаријат за избеглице и миграције огласио је јавни позив јединицама локалне самоуправе за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева и пратеће документације је 27. март 2014. Ево и директног линка за преузимање документације јавног позива: http://www.kirs.gov.rs/docs/javnipozivi/jedinicalokalnesamouprave/pozividokumenta_20140305(2).zip  Комесаријат је огласио и Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији кроз доходовне активности. Рок ... дaље
3. март 2014
Подсећање: Јавни позив за пројекте цивилног сектора траје до 22. марта 2014.
Подсећамо све заинтересоване невладине организације и удружења да и даље траје јавни позив Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији. На конкурсу могу да учествују невладине организације регистроване на територији Републике Србије, које се баве питањима од значаја за наведене категорије корисника. Ево и директног линка за преузимање документације јавног позива: http://www.kirs.gov.rs/docs/javnipozivi/nevladinsektor/pozividokumenta_20140219.zip ... дaље
26. фебруар 2014
Представници СДЦ-а посетили Центар за азил у Обреновцу
Представници Швајцарске агенције за развој и сарадњу 26. фебруара 2014. године били су у посети Центру за азил у Обреновцу.Ова посета део је пројекта Подршка националној координацији за реинтеграцију повратника – фаза II, финансираног од стране СДЦ-а, који има за циљ унапређење система азила и реадмисије у Републици Србији.Влaдимир Цуцић, кoмeсaр за избеглице и миграције, упознао је представнике СДЦ-а са тренутном ситуацијом у области азила и капацитетима за смештај тражилаца азила којима располаже Комесаријат за ... дaље
25. фебруар 2014
Током 2013. године пројекти цивилног друштва финансирани са 13 милиона динара
Kомесаријат за избеглице и миграције Републике Србије средствима из буџета финансира велики број пројеката невладиних организација.Усмерени су најчешће на избеглице са простора СФРЈ и интерно расељена лица са Косова и Метохије. Добијањем надлежности у области азила и реадмисије, Комесаријат део својих средстава издваја и за пројекте невладиног сектора који се баве повратницима по Споразуму о реадмисији и азилантима.Финансирани пројекти су усмерени ка очувању културног идентитета крајњих корисника, истраживањима од значаја за утврђивање стања и потреба ... дaље
24. фебруар 2014
Настављена сарадња Србије и Мађарске у области азила
Представници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Министарства унутрашњих послова 20. и 21. фебруара 2014. године били су у посети Канцеларији за имиграцију и држављанство Министарства унутрашњих послова Мађарске.Ова посета део је заједничког пројекта двеју земаља, финансираног од стране Европске комисије, који има за циљ унапређење система азила Републике Србије и размену искустава у овој области.Ова радна посета допринела је размени искустава у области регулисања правног положаја странаца.Шесточлана делегација из Србије упозната је ... дaље
19. фебруар 2014
Донета Одлука о расподели пакета хране
На основу информација о породицама и стању њихових потреба добијених од градова/општина, Комесар за избеглице и миграције је донео Одлуку о расподели пакета хране. ... дaље
 Преузмите документ (PDF 611KB)
13. фебруар 2014
Рок за захтеве за стамбено збрињавање на подручју ППДС-а истиче 31. марта 2014.
У тoку je рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa стaмбeнo збрињaвaњe нa пoдручjимa пoсeбнe држaвнe скрби. Рoк истичe 31. мaртa 2014. гoдинe.Зaхтeви сe мoгу пoднeти у кaнцeлaриjaмa држaвнe упрaвe у жупaниjaмa нaдлeжним прeмa мeсту у кoм сe трaжи стaмбeнo збрињaвaњe и тo зa jeдaн oд слeдeћих мoдeлa стaмбeнoг збрињaвaњa:-дaвaњeм у зaкуп пoрoдичнe кућe или стaнa у држaвнoм влaсништву,-дaвaњeм у зaкуп oштeћeнe пoрoдичнe кућe у држaвнoм влaсништву и дoдeлoм грaђeвинскoг мaтeриjaлa,-донацијом грaђeвинскoг зeмљиштa у држaвнoм влaсништву и ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 318KB)
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
Пружимо им руку
Regionalni stambeni projekat
Правна помоћ
Подршка избеглицама и интернорасељеним лицима у Србији
Влада Републике Србије
Изводи из штампе
Статистика
Пројекат подршке локалним акционим плановима за решавање питања избеглих лица за 2011. годину
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Дивчибаре, презентације
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
2007-2013 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.