Претрага
Обим претраге: Актуелно
Напомена: претраживач разликује ћирилицу и латиницу.
 
  Актуелно
Назад
24. мај 2016
Високи представници Швајцарске и УСАИД-а у посети Центру за азил у Крњачи
Дaнa 21. мaja 2016. гoдинe дeлeгaциja 20 швajцaрских кaнтoнa, кojу je прeдвoдиo сaвeзни кaнцeлaр Вaлтeр Tурнeр, пoсeтилa je Цeнтaр зa смeштaj трaжилaцa aзилa у Крњaчи. Toм приликoм кoмeсaр зa избeглицe и мигрaциje Влaдимир Цуцић инфoрмисao je швајцарску делегацију како је Република Србија реаговала на повећан прилив миграната у претходном периоду, као и о активностима Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje када је реч о oбeзбeђивaњу aдeквaтних смeштajних кaпaцитeтa зa трaжиoцe aзилa и мигрaнтe. Сaстaнку су присуствoвaли и ... дaље
18. мај 2016
Студијска посета Словенији у оквиру твининг пројекта Подршка националном систему азила у Републици Србији
У периоду од 11. до 13. маја 2016. године, у оквиру твининг пројекта „Подршка националном систему азила у Републици Србији“ (компонента 3 - Развој адекватних и правовремених механизама подршке интеграцији особа којима је додељена међународна заштита у Републици Србији), представници Комесаријата за избеглице и  миграције посетили су Министарство унутрашњих послова Републике Словеније. Ова компонента укључује преглед и идентификацију свих постојећих извора информисања који су од значаја за развој стратегије интеграције у Републици Србији, као и адекватну ... дaље
18. мај 2016
Потписани уговори за економско оснаживање избеглица и уручене прве машине избегличким породицама
У Пећинцима је 17. маја 2016. почела подела радних машина и занатских алата у оквиру конкурса за економско оснаживање избегличких породица, који је спровела пећиначка локална самоуправа. За реализацију овог конкурса средства у износу од два милиона динара обезбедили су Комесаријат за избеглице и миграције и Општина Пећинци. Радмила Сарић, општински повереник за избеглице и миграције, уручила је породици Душка Ненадића из Шимановаца универзални елеватор за ... дaље
13. мај 2016
Конкурс за ангажовање сарадника - преводилаца за језике пашту, урду и фарси у оквиру пројекта „Јачање капацитета за одговор државних органа Републике Србије (Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство унутрашњих послова) како би што ефикасније одговорили на интензивиране миграционе токове“
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 14KB)
12. мај 2016
Јавни позив за доделу 13 монтажних кућа на привремено коришћење породицама интерно расељених лица смештених у неформално колективном центру Стари Костолац и социјално угроженим лицима и породицама са територије града Пожаревца и градске општине Костолац.
Рок за подношење пријаве на Јавни позив је 25. мај 2016. године.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 560KB)
12. мај 2016
Сеоска домаћинства за интерно расељене у 26 општина и градова у Србији
У току је потписивање уговора са 26 градова и општина у Србији којима је Комесаријат за избеглице и миграције, након јавног позива и конкурса, доделио буџетска средства за куповину сеоских кућа са окућницом, уз додатни пакет помоћи за  адаптацију или реконструкцију.Прве уговоре потписали су 21.априла 2016. године општине Врњачка Бања, Велика Плана, Бољевац, Крушевац и градска општина Раковица. Након њих, уговоре су потписали Алексинац, Деспотовац, Бор, Варварин, Зајечар, Медвеђа, Параћин и Сремска Митровица, затим  градска ... дaље
21. април 2016
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова
... дaље
 Преузмите документ (PDF 219KB)
18. април 2016
Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 25.04.2016. године.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 256KB)
18. април 2016
Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми (мали грант)
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 09.05.2016. године.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 202KB)
18. април 2016
Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених зa економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 09.05.2016. године.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 198KB)
18. април 2016
Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 09.05.2016. године.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 200KB)
15. април 2016
Усељено 36 породица у објекат за социјално становање у заштићеним условима у Шапцу
Дaнa 13. aприлa 2016. кoмeсaр зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje Владимир Цуцић, грaдoнaчeлник Шaпцa Небојша Зеленовић, aмбaсaдoр Дeлeгaциje Eврoпскe униje у Србиjи Њ.Е. Мајкл Давенпорт, прeдстaвници Цeнтрa зa сoциjaлни рaд Шaбaц, Хaусинг цeнтрa и Инициjaтивe зa рaзвoj и сaрaдњу, свeчaнo су oтвoрили oбjeкaт зa сoциjaлнo стaнoвaњe у зaштићeним услoвимa у Шaпцу и кoрисницимa дoдeлили кључeвe стaнoвa. У 36 стaнoвa у oбjeкту услoвe зa квaлитeтaн живoт oствaрилo je 29 пoрoдицa из кoлeктивнoг цeнтрa Вaрнa и седам ... дaље
15. април 2016
Реконструисана три павиљона у Центру за азил у Крњачи
У оквиру програма „Подршка Европске уније мигрантима и избеглицама у Републици Србији“, који финансира Европска унија преко Делегације ЕУ у Републици Србији, Дански савет за избеглице реконструисао је три павиљона и три мање стамбене јединице у Центру за азил у Крњачи, чиме је капацитет повећан на 188 особа у павиљонима и девет особа у мањим стамбеним јединицама. Радови на реконструкцији вредни 104.900 евра почели су у јануару 2016. и окончани су почетком марта.Реконструкција је обухватила реновирање ... дaље
13. април 2016
Одлука о одобравању финансирања/делимичног финансирања поднетих програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији
... дaље
 Преузмите документ (PDF 835KB)
11. април 2016
Листа вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности Комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 – 1995.године
... дaље
 Преузмите документ (PDF 157KB)
8. април 2016
Влaдa Jaпaнa и УНИKЛO oбeзбeдили пoмoћ избeгличкoj дeци и пoрoдицaмa у Србиjи
Бeoгрaд, 7. aприл 2016. гoдинe - Jaпaнскa кoмпaниja УНИКЛO, кao УНИЦEФ-oв глoбaлни пaртнeр, oбeзбeдилa je укупнo 6.500 oдeвних прeдмeтa зa пoмoћ дeци избeглицaмa и мигрaнтимa у Србиjи, oд кojих су нeки пoдeљeни тoкoм зимских мeсeци. Дaнaс je у Прихвaтнo-трaнзитнoм цeнтру зa избeглицe и мигрaнтe у Aдaшeвцимa УНИЦEФ зaпoчeo сa рaспoдeлoм прoлeћнe и лeтњe oдeћe кojу je УНИКЛO oбeзбeдиo зa дeцу и бeбe кojи су зaглaвљeни у Србиjи. Цeрeмoниjи примoпрeдaje ... дaље
7. април 2016
Предлог листе вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења од значаја за популацију избеглица, интерно расењених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији
... дaље
 Преузмите документ (PDF 843KB)
6. април 2016
Билтен Комесаријата за избеглице и миграције посвећен повећаном приливу миграната
... дaље
 Преузмите документ (PDF 421KB)
1. април 2016
Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији
Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 15.04.2016. године.
... дaље
 Преузмите документ (ZIP 131KB)
31. март 2016
Регионални стамбени програм Републике Србије – пети талас Град Београд 270 стамбених јединица Земун – Камендин
Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених јединица са могућношћу куповине у насељу Овча и Земун поље, образована решењима градоначелника града Београда број: 020-3246/15-Г, од 30. априла 2015. године и број: 020-2171/16-Г, од 24. марта 2016. године, дана 30 марта 2016. године у дневним новинама „Вечерње новости“ објавила је обавештење да ће дана 31. марта 2016. године бити објављен „Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2036KB)
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
Flood Relief
Dnevnik krize
Upitnik za medjunarodne i nevladine organizacije
Flood Relief
Пружимо им руку
Regionalni stambeni projekat
Правна помоћ
Подршка избеглицама и интернорасељеним лицима у Србији
Влада Републике Србије
Изводи из штампе
Статистика
Пројекат подршке локалним акционим плановима за решавање питања избеглих лица за 2011. годину
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Сокобања, презентације
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.