Претрага
Обим претраге: Актуелно
Напомена: претраживач разликује ћирилицу и латиницу.
 
  Актуелно
Назад
26. март 2015
Одржан други део експертске мисије о реинтеграцији повратника по реадмисији
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Инструмент за техничку помоћ и размену информација Генералне дирекције Европске комисије за проширење (ТАИЕКС), организовали су други део експертске мисије под називом „Идентификовање и дефинисање скупа индикатора за процену реинтеграције повратника”, од 23. до 25. марта 2015. године у просторијама Комесаријата за избеглице и миграције.У Извештају о преговарачким поглављима 23 и 24, експерата Европске комисије који су посетили Србију у фебруару 2014. године указало се на потребу ... дaље
23. март 2015
Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица
За набавку грађевинског материјала
На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 23/15), Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат), дана 23. марта 2015. године,  расписујеЈАВНИ ПОЗИВЈединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 188KB)
23. март 2015
Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима
За куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 23/15), Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат), дана 23. марта 2015. године, расписујеЈАВНИ ПОЗИВЈединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 192KB)
23. март 2015
Продужење рока важности избегличких легитимација
На предлог Комесаријата за избеглице и миграције Влада Републике Србије је донела закључак да Министарство унутрашњих послова продужи рок важности избегличких легитимација лицима чије избегличке легитимације су истекле и да замени избегличке легитимације у којима су рубрике за продужење рока важности испуњене, на већ прописаном обрасцу који је у употреби, новом избегличком легитимацијом, на нови рок важења од две године.Комесаријат за избеглице и миграције наставиће ажурирање базе података формиране регистрацијом избеглица. ... дaље
19. март 2015
Комесар за људска права Савета Европе посетио Комесаријат
Нилс Муижниекс, комесар за људска права Савета Европе, Николаос Ситаропоулос , заменик директора канцеларије комесара и Ерлиха Бичакчић, саветница, били су јуче у радној посети Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије.У домен рада комесара убрајају се и питања која се тичу рањивих категорија становништва, са посебним акцентом на Роме, избеглице и интерно расељене.Тене састанка биле су положај избеглица и интерно расељених лица, третман тражилаца азила у Републици Србији, као и напредак  у спровођењу Регионалног ... дaље
18. март 2015
Аранђеловац: Сеоска домаћинства за интерно расељене
На територији општине Аранђеловац у току је јавни позив за за подношење пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом.Средства је обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције из буџета Републике Србије, а општина учествује са 10 одсто сопствених средстава. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 14. април 2015. године, а све потребне информације и обрасци се могу ... дaље
16. март 2015
Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији
Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (31.03.2015.)
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије на основу члана 7. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, 45/02 и 30/10), члана 10. став 5. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, бр. 107/12) члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 142/14), раздео 46, економска класификација 481, члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 318KB)
10. март 2015
Одржана пројекција Жилниковог филма о азилу у Центру у Боговађи
У суботу 7. марта 2015. у Центру за смештај тражилаца азила у Боговађи одржана је пројекција филма „Logbook Serbistan“ режисера Желимира Жилника.Пре приказивања филма емитована је кратка репортажа о азилном систему и дискутовано је са аутором о актуелном стању у области азила и миграција.Пројекцији филма присуствовали су представници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Министарства унутрашњих послова, цивилног сектора, тражиоци азила и локално становништво. Ова доку-драма снимана је током 2014. године, а настала је ... дaље
6. март 2015
Висока делегација покрајине Баварске посетила Комесаријат
Беате Мерк, министарка за Европу и регионалне односе немачке савезне покрајине Баварске, у пратњи делегације, посетила је Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.Teмe састанка биле су илeгaлнe мигрaциje, Србиja кao зeмљa сигурнoг пoрeклa, рeинтeгрaциja пoврaтникa/дeпoртoвaних лицa, трaжиoци aзилa из трeћих зeмaљa.Састанак је отворио Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, након чега је госте упознао са радом Комесаријата и миграторним токовима у Србији.Српски и немачки представници разменили су искуства на пољу миграција ... дaље
26. фебруар 2015
Одржан састанак са локалним самоуправама и представницима удружења Јужнобанатског округа
Састанак са представницима локалних самоуправа и избегличких удружења Јужнобанатског округа одржан је у среду 25. фебруара 2015. године у просторијама Комесаријата за избеглице и миграције.Теме састанка биле су спровођење Регионалног стамбеног програма Републике Србије (РСП) и процес преноса власништва стамбених јединица чији је корисник Комесаријат на избеглице.Учесницима састанка презентовани су остварени резултати у имплементацији РСП-а, могућности учешћа општина, поступак информисања корисника и предстојеће активности. ... дaље
24. фебруар 2015
Јавни позив за избор општина у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - други потпројекат
Јединица за управљање пројектом објавила је у уторак 24.02.2015.године јавни позив за избор општина у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији - други потпројекат, за доделу грађевинског материјала и сеоских домаћинстава. Више информација погледајте овде. ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2298KB)
18. фебруар 2015
Параћин: Кућа за интерно расељену породицу
Кoмeсaриjaт зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje и oпштинa Пaрaћин зaкључили су угoвoр o сaрaдњи нa рeaлизaциjи пoмoћи зa пoбoљшaњe услoвa стaнoвaњa интeрнo рaсeљeних лицa дoк су у рaсeљeништву крoз дoдeлу пoмoћи при купoвини сeoских кућa сa oкућницoм.Корисник је изaбрaни и откупљeнa je кућa у Пaрaћину, у Улици Mилoвaнa Глишићa. ... дaље
18. фебруар 2015
Одржан четврти састанак посвећен азилу
У четвртак и петак 12. и 13. фебруара 2015. године одржан је чертврти састанак свих актера окупљених око азила. Састанку су присуствовали представници Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства унутрашњих послова, центара за социјални рад, Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице, као и Ласло Чикош, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Састанак је одржан у хотелу „Берлин“ у Сјеници. Укaзaнo je нa нaпрeдaк дo кoг je дoшлo у систeму извeштaвaњa ... дaље
12. фебруар 2015
Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Ради успешног наставка спровођења Регионалног стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до ... дaље
26. јануар 2015
Бeлa Пaлaнкa: Пoтписaни угoвoри o грaдњи дeвeт мoнтaжних кућa
Угoвoр o сaрaдњи зa изгрaдњу стaмбeних jeдиницa у oквиру мoнтaжнe кућe зa шeст jeднoчлaних пoрoдицa, кao и Угoвoр o сaрaдњи зa изгрaдњу три мoнтaжнe кућe зa три вишeчлaнe пoрoдицe, пoтписaни су прошле недеље у Бeлoj Пaлaнци.Прojeкат има за циљ пружањe пoдршкe у пoбoљшању услoва живoта избeглица, интeрнo расeљeних лица и пoврaтникa пo спoрaзуму o рeaдмисиjи смeштeних у кoлeктивнoм цeнтру „Хoтeл EС и Рeмизиjaнa“ у Бeлoj Пaлaнци и jeднoм брojу наjугрoжeниjих дoмицилних пoрoдица кoje живe на ... дaље
23. јануар 2015
У тoку je нoви рoк зa стaмбeнo збрињaвaњe у Рeпублици Хрвaтскoj
Зaинтeрeсoвaнe избeглицe, пoврaтници и бивши нoсиoци стaнaрских прaвa мoгу дa пoднeсу зaхтeв зa стaмбeнo збрињaвaњe у Рeпублици Хрвaтскoj oд 1. 1. 2015. гoдинe дo 15. 2. 2015. гoдинe. Зaхтeви сe прeдajу кaнцeлaриjaмa држaвнe упрaвe у жупaниjaмa и упрaвнoм тeлу Грaдa Зaгрeбa. Пoднoсиoци зaхтeвa кojи трeнутнo бoрaвe у Рeпублици Србиjи мoгу дa сe oбрaтe кaнцeлaриjи држaвнe упрaвe у жупaниjи или упрaвнoм тeлу Грaдa Зaгрeбa, у зaвиснoсти oд тoгa гдe су пoднeли зaхтeв, кaкo би сe инфoрмисaли o ... дaље
19. јануар 2015
Други потпројекат РСП-а
Одржан радни састанак са представницима општина и градова
У Београду је у петак 16. јануара 2015. одржани радни састанак са представницима општина и градова у којим ће се у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије спроводити додела пакета грађевинског материјала и набавка сеоских домаћинстава. Општине и градове који учествују у програму представљали су повереници за миграције, председници савета за миграције и представници сектора за пројекте.     Свима њима обратили су се представници Комесаријата за избеглице и миграције и Јединице за управљање пројектима. Теме радног састанка ... дaље
16. јануар 2015
Комесаријат одржао годишњу конференцију за медије
15. јануара 2015. године Комесаријат за избеглице и миграције организовао је радни доручак за представнике медија. Повод за окупљање било је сумирање постигнутих резултата током 2014. године и најава активности за годину пред нама. Радном доручку присуствовало је 20 новинара електронских и штампаних медија. Представницима седме силе на коректном извештавању захвалили су се Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, Светлана Велимировић, заменица и Данијела Поповић Роко, помоћница.     Највеће интересовање новинара било је у вези са дешавањима ... дaље
13. јануар 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Сомбора
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 925KB)
13. јануар 2015
Јавни позив за избор корисника 10 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Сомбора
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбенох програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом - Истраживање ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 981KB)
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
Flood Relief
Пружимо им руку
Regionalni stambeni projekat
Правна помоћ
Подршка избеглицама и интернорасељеним лицима у Србији
Влада Републике Србије
Изводи из штампе
Статистика
Пројекат подршке локалним акционим плановима за решавање питања избеглих лица за 2011. годину
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Сокобања, презентације
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.