Претрага
Обим претраге: Актуелно
Напомена: претраживач разликује ћирилицу и латиницу.
 
  Актуелно
Назад
26. јануар 2015
Бeлa Пaлaнкa: Пoтписaни угoвoри o грaдњи дeвeт мoнтaжних кућa
Угoвoр o сaрaдњи зa изгрaдњу стaмбeних jeдиницa у oквиру мoнтaжнe кућe зa шeст jeднoчлaних пoрoдицa, кao и Угoвoр o сaрaдњи зa изгрaдњу три мoнтaжнe кућe зa три вишeчлaнe пoрoдицe, пoтписaни су прошле недеље у Бeлoj Пaлaнци.Прojeкат има за циљ пружањe пoдршкe у пoбoљшању услoва живoта избeглица, интeрнo расeљeних лица и пoврaтникa пo спoрaзуму o рeaдмисиjи смeштeних у кoлeктивнoм цeнтру „Хoтeл EС и Рeмизиjaнa“ у Бeлoj Пaлaнци и jeднoм брojу наjугрoжeниjих дoмицилних пoрoдица кoje живe на ... дaље
23. јануар 2015
У тoку je нoви рoк зa стaмбeнo збрињaвaњe у Рeпублици Хрвaтскoj
Зaинтeрeсoвaнe избeглицe, пoврaтници и бивши нoсиoци стaнaрских прaвa мoгу дa пoднeсу зaхтeв зa стaмбeнo збрињaвaњe у Рeпублици Хрвaтскoj oд 1. 1. 2015. гoдинe дo 15. 2. 2015. гoдинe. Зaхтeви сe прeдajу кaнцeлaриjaмa држaвнe упрaвe у жупaниjaмa и упрaвнoм тeлу Грaдa Зaгрeбa. Пoднoсиoци зaхтeвa кojи трeнутнo бoрaвe у Рeпублици Србиjи мoгу дa сe oбрaтe кaнцeлaриjи држaвнe упрaвe у жупaниjи или упрaвнoм тeлу Грaдa Зaгрeбa, у зaвиснoсти oд тoгa гдe су пoднeли зaхтeв, кaкo би сe инфoрмисaли o ... дaље
19. јануар 2015
Други потпројекат РСП-а
Одржан радни састанак са представницима општина и градова
У Београду је у петак 16. јануара 2015. одржани радни састанак са представницима општина и градова у којим ће се у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије спроводити додела пакета грађевинског материјала и набавка сеоских домаћинстава. Општине и градове који учествују у програму представљали су повереници за миграције, председници савета за миграције и представници сектора за пројекте.     Свима њима обратили су се представници Комесаријата за избеглице и миграције и Јединице за управљање пројектима. Теме радног састанка ... дaље
16. јануар 2015
Комесаријат одржао годишњу конференцију за медије
15. јануара 2015. године Комесаријат за избеглице и миграције организовао је радни доручак за представнике медија. Повод за окупљање било је сумирање постигнутих резултата током 2014. године и најава активности за годину пред нама. Радном доручку присуствовало је 20 новинара електронских и штампаних медија. Представницима седме силе на коректном извештавању захвалили су се Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, Светлана Велимировић, заменица и Данијела Поповић Роко, помоћница.     Највеће интересовање новинара било је у вези са дешавањима ... дaље
13. јануар 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Сомбора
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 925KB)
13. јануар 2015
Јавни позив за избор корисника 10 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији града Сомбора
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбенох програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом - Истраживање ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 981KB)
12. јануар 2015
Јавни позив од 12.07.2012. за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 83 стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије
Дана 12. јануара 2015. године у дневном листу Привредни преглед, стамбена комисија Комесаријата за избеглице и миграције, објавила је Предлог листе реда првенства за давање у закуп са могућношћу куповине 64 стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије. Рок за подношење приговора је 15 дана од дана објављивања листе и истиче дана 27. јануар 2015. године. Предлог листе биће истакнут и на огласне табле повереништва за избеглице јединица локалне самоуправе ... дaље
 Преузмите документ (PDF 138KB)
12. јануар 2015
Јавни позив од 22.09.2012. за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине 17 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије
Дана 12. јануара 2015. године у дневном листу Привредни преглед, стамбена комисија Комесаријата за избеглице и миграције, објавила је Предлог листе реда првенства за давање у закуп са могућношћу куповине 17 стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије. Рок за подношење приговора је 15 дана од дана објављивања листе и истиче дана 27. јануар 2015. године. Предлог листе биће истакнут и на огласној табли повереништва за избеглице јединица локалне самоуправе ... дaље
 Преузмите документ (PDF 117KB)
12. јануар 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 11 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Зрењанина
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 389KB)
12. јануар 2015
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Стара Пазова
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.4 Регионалног стамбеног програма закљученог између ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 1115KB)
31. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 15 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Бор
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 388KB)
31. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 20 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Оџаци
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 412KB)
31. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Лознице
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 387KB)
31. децембар 2014
Конкурс за давање на коришћење 20 станова намењених социјалном становању у заштићеним условима избеглим и интерно расељеним лицима смештеним у колективном центру „ПИМ” Крњача на територији града Београда
На основу Уговора II Ов.бр. 3306/2013 од 12. јуна 2013. године (у даљем тексту: уговор), који финансира Фондација „Ана и Владе Дивац” (у даљем тексту: Фондација), Анекса I Уговора бр. 5-2523/13 од 22.12.2014. године, а реализује Међународна организација за миграције (у даљем тексту: ИОМ) и члана 6. Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање листе реда првенства за први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима, Комисија за први избор корисника социјалног становања у заштићеним ... дaље
 Преузмите документ (PDF 90KB)
31. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 16 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Неготин
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 456KB)
31. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника 4 стамбенe јединицe намењене за социјално становање у заштићеним условима на територији општине Неготин
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом - Истраживање ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 465KB)
31. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника 8 стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији општине Врњачка Бања
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом - Истраживање ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2070KB)
30. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 12 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Врњачка Бања
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 4 Регионалног стамбеног програма закљученог ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 388KB)
30. децембар 2014
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 15 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији општине Ариље
На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине(у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр.4 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата ... дaље
 Преузмите документ (ZIP 2363KB)
29. децембар 2014
Пећинци: Пет монтажних кућа за избеглице
У општини Пећинци су 25. децембра потписани уговори и свечано уручени кључеви избегличким породицама за пет монтажних кућа, површине 50 квадратних метара.Свака кућа вреди око 15.000 евра по монтажној кући. Средства су заједнички обезбедили Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије из буџетски средстава и локална самоуправа у Пећинцима. Комесаријат је изградио куће, а општина Пећинци је бесплатно уступила грађевинско земљиште и обезбедила пратећу инфраструктуру.Пет избегличких породица је добило ове куће у закуп, уз каснију ... дaље
Врх стране - Назад
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
Flood Relief
Пружимо им руку
Regionalni stambeni projekat
Правна помоћ
Подршка избеглицама и интернорасељеним лицима у Србији
Влада Републике Србије
Изводи из штампе
Статистика
Пројекат подршке локалним акционим плановима за решавање питања избеглих лица за 2011. годину
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Сокобања, презентације
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
2007-2013 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.